Wie zijn wij?

Initiatiefgroep Vergroening Singel

De Initiatiefgroep Vergroening Singel is een bewonersgroep die eind 2013 – na een brainstormsessie met zo’n twintig enthousiaste medebewoners – een samenhangend voorstel met groene ideeën voor het Wijkgroenplan en Wijkwaterplan Binnenstad heeft ingediend. Binnen het Wijkwaterplan bleek ruimte om een aantal ideeën verder uit te werken en te realiseren.

Initiatiefgroep Vergroening Singel
Initiatiefgroep Vergroening Singel

De Initiatiefgroep Vergroening Singel bestaat uit:

  • Harmke van Dam: initiatiefnemer en contactpersoon, waterambassadeur, brengt ideeën, wensen en mensen bij elkaar om met slimme watermaatregelen de stad groener, schoner en aantrekkelijker te maken. Zit voor Water Natuurlijk in waterschapsbestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
  • Paul van Kan: ecoloog, ontwerpt, adviseert en begeleidt natuurprojecten en zelfbeheergroepen (PaulvanKan natuur&landschap).
  • Lies König: ecoloog, ontwerpt, adviseert en begeleidt natuurprojecten en zelfbeheergroepen (Natuurlijk Wijs Advies). Tevens lid MAGIE-overleg (Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie) van de gemeente Utrecht.
  • Ben Nijssen: actief in Wijkraad Binnenstad, secretaris Stichting Singelgebied, Beheergroep natuuroever Weerdsingel, schrijft geregeld stukjes in de Binnenstadskrant.

vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud wordt de Initiatiefgroep geholpen door een team van vrijwilligers: niet alleen direct aanwonenden, maar ook andere Utrechters die waarde hechten aan een groene singel.
Ook meedoen? Alle hulp is welkom.

De Initiatiefgroep begeleidt de vrijwilligers en zorgt voor de kwaliteitsbewaking en afstemming met gemeente en waterschap.
Contactpersoon: Harmke van Dam


terug naar begin