Vergroening Singel

vegetatie-eiland bij Tolsteegbrug, net na aanleg
vegetatie-eiland bij Tolsteegbrug, net na aanleg

In en langs de singel (Stadsbuitengracht) zijn in 2016 op verschillende plekken maatregelen genomen om de oevers te vergroenen. Het meest opvallend zijn de drijvende vegetatie-eilanden bij enkele bruggen. Verder ligt onderlangs de Maliesingel een natuurvriendelijke oever en op luwe plekken onder water wilgentenen bollen met drijfbladplanten. Ook op de kant zijn maatregelen uitgevoerd. Zo heeft de Stadsschouwburg een extra bloemrijke kant gekregen.
Inmiddels is het allemaal goed gaan groeien en bloeien.

overzichtskaart locaties Vergroening Singel
locaties Vergroening Singel

A  Tolsteegbrug
B  Centraal Museum
C  Maliesingel
D  Maliebrug
E  Herenbrug
F  Stadsschouwburg
G  Wittevrouwenbrug
H  hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade
I   Wolvenplein
J   Nijntjepleintje (zijde Weerdsingel OZ)

Bewonersinitiatief

betonnen rand bij Wittevrouwenbrug westzijde
betonnen rand

Het groener en aantrekkelijker maken van de singel is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Aanleiding vormde de in 2012 aangelegde  steile betonnen rand. Die vormt een harde barrière voor oeverplanten en veel dieren. Terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is. Én voor de waterkwaliteit. Bovendien past zo’n betonnen rand eigenlijk niet bij een historisch 19e eeuws landschapspark zoals het Zocherpark.

Het Wijkwaterplan Binnenstad bood eind 2013 de kans met groene ideeën te komen. Na een brainstormsessie met enthousiaste bewoners heeft de Initiatiefgroep Vergroening Singel diverse ideeën bij de gemeente ingediend. Er is daarna nog flink gesleuteld om te kunnen voldoen aan alle eisen en voorwaarden van de gemeente en het waterschap. De Stadsbuitengracht is tenslotte een rijksnatuurmonument en een belangrijke waterverbinding met vele gebruiksfuncties, midden in de stad.

Pilot

De gemeente en het waterschap steunen en financieren de maatregelen. Voorwaarde is dat de bewoners zorgen voor het beheer en onderhoud. Voorlopig gaat het om een pilot voor drie jaar. Maar we hopen natuurlijk dat het een succes wordt en alles kan blijven liggen. En dat het brede navolging krijgt.

Vrijwilligers

Beheer en onderhoud gebeurt door vrijwilligers. Ca 10x per jaar varen we met de boot langs alle locaties. Tussendoor maken de vrijwilligersteams zelf afspraken per locatie. De Initiatiefgroep verzorgt de coördinatie en begeleiding. Meedoen? Alle hulp is welkom.
Belangstellenden kunnen zich via het contactadres melden.

Zie voor de geplande activiteiten de Kalender

Verdere plannen

Parallel aan dit project loopt een proef met mosselkratten van Ecologisch Adviesbureau Waardenburg. Ook deze is bedoeld om de waterkwaliteit en de ecologie in het water te verbeteren.

Andere maatregelen zijn in ontwikkeling. Zoals speciale fauna uittreedplaatsen (FUPS) en een ecologisch kunstproject bij het Centraal Museum. Ook voor het Wolvenplein bestaan mooie ideeën. En waar het kan doen we ons best dat de gemeente ook elders in de stad groene oevers ontwikkelt. Langs de Catherijnesingel tegenover het Paardenveld ligt nu een vooroever met moerasplanten.

terug naar begin