Vergroening Singel

Ga naar onze nieuwe website: www.vergroeningsingel030.nl

vegetatie-eiland bij Tolsteegbrug, net na aanleg
vegetatie-eiland bij Tolsteegbrug, net na aanleg

In en langs de singel (Stadsbuitengracht) zijn sinds 2016 op verschillende plekken maatregelen genomen om de oevers te vergroenen. Het meest opvallend zijn de drijvende vegetatie-eilanden bij enkele bruggen. Verder ligt onderlangs de Maliesingel een natuurvriendelijke oever en verspreid langs de singel liggen 18 speciale SUPER fauna uittreedplaatsen (SUPfups). Op enkele luwe plekken hangen wilgentenen bollen met drijfbladplanten onder water.
Ook op de kant zijn maatregelen uitgevoerd. Zo heeft de Stadsschouwburg een extra bloemrijke kant gekregen en achter het Centraal museum ligt een ecologisch kunstproject De Verdwijnende Trap.
Inmiddels groeit en bloeit het en ontwikkelt het zich  voortdurend.

A  Tolsteegbrug
B  Centraal Museum
C  Maliesingel
D  Maliebrug
E  Herenbrug
F  Stadsschouwburg
G  Wittevrouwenbrug
H  hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade
I   Wolvenplein
J   Nijntjepleintje (zijde Weerdsingel OZ)
1-18    SUPER fauna-uittreedplaatsen

Bewonersinitiatief

betonnen rand bij Wittevrouwenbrug westzijde
betonnen rand

Het groener en aantrekkelijker maken van de singel is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Aanleiding vormde de in 2012 aangelegde  steile betonnen rand. Die vormt een harde barrière voor oeverplanten en veel dieren. Terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is. Én voor de waterkwaliteit. Bovendien past zo’n betonnen rand eigenlijk niet bij een historisch 19e eeuws landschapspark zoals het Zocherpark (rijksmonument).

Het Wijkwaterplan Binnenstad bood eind 2013 de kans met groene ideeën te komen. Na een brainstormsessie met enthousiaste bewoners heeft de Initiatiefgroep Vergroening Singel diverse ideeën bij de gemeente ingediend. Er is daarna nog flink gesleuteld om te kunnen voldoen aan alle eisen en voorwaarden van de gemeente en het waterschap. De Stadsbuitengracht is tenslotte een rijksnatuurmonument en een belangrijke waterverbinding met vele gebruiksfuncties, midden in de stad.

Pilot

De gemeente en het waterschap steunen en financieren de maatregelen. Voorwaarde is dat de bewoners zorgen voor het beheer en onderhoud. In eerste instantie was het een pilot voor drie jaar. Inmiddels zijn die jaren om en hopen wij op bredere navolging.
Een pilot met mosselmatten is net gestart: verschillende materialen waarmee geëxperimenteerd wordt hoe mosselen zich daaraan hechten. Mosselen hebben een zuiverende werking in het water.

Vrijwilligers

Beheer en onderhoud gebeurt door vrijwilligers. Ca 10x per jaar varen we met de boot langs alle locaties. Tussendoor maken de vrijwilligersteams zelf afspraken per locatie. De Initiatiefgroep verzorgt de coördinatie en begeleiding. Meedoen? Alle hulp is welkom.
Belangstellenden kunnen zich via het contactadres melden.

Zie voor de geplande activiteiten de Kalender

Verdere plannen

Parallel aan dit project loopt een proef van Ecologisch Adviesbureau Waardenburg. Ook deze is bedoeld om de waterkwaliteit en de ecologie in het water te verbeteren.

Andere maatregelen zijn in ontwikkeling. Ook voor het Wolvenplein bestaan mooie ideeën. En waar het kan doen we ons best dat de gemeente ook elders in de stad groene oevers ontwikkelt. Langs de Catherijnesingel tegenover het Paardenveld ligt een voorzetoever met moerasplanten.

terug naar begin