Wat willen wij?

vooroever Maliesingel, net na aanleg okt 2016
vooroever Maliesingel, net na aanleg okt 2016
sfeerbeeld drijfbladplanten en vegetatie-eiland bij Tolsteegbrug

 

 

 

 

 

detail betonnen rand Stadsbuitengracht
detail betonnen rand

Ons doel is de natuur onder en boven water te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de historische Utrechtse singel te vergroten. En niet te vergeten: de nadelen van de steile betonnen rand te verminderen. De betonnen rand vormt een harde barrière voor oeverplanten en veel dieren. Terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is.

Planten maken het water helder, zorgen voor zuurstof en bieden schuilplaatsen en voedsel aan vissen en andere vliegende, lopende, kruipende en zwemmende dieren. Ze dragen bij aan een aantrekkelijk stadsbeeld en gezond klimaat. Bovendien is een groene singel belangrijk als ecologische verbinding tussen Kromme Rijn, Vaartse Rijn, de Utrechtse parken en groenstroken, Vecht en Leidsche Rijn. De singel als groen-blauwe slinger door de stad.

De maatregelen komen voort uit de wensen van bewoners. Daarbij houden we rekening met de vele gebruiksfuncties, de natuur in en om het water en de voorwaarden voor het waterbeheer, vaarwegbeheer en het cultuurhistorisch monumentale en aantrekkelijke Zocherpark. Zo dragen we bij aan een groene, duurzame, aantrekkelijke en leefbare stad.

De focus ligt op de Stadsbuitengracht tussen de Tolsteegbrug en de Weerdbrug. Maar als we op andere trajecten kansen zien, zullen we ook daar voorstellen voor doen. Zoals de Catharijnesingel en het Merwedekanaal.


terug naar begin