Aandachtsgebied

De groenstrook aangelegd door de 19e-eeuwse landschapsarchitect Jan David Zocher jr. op de plaats van de vroegere stadsommuring, met aangesloten groengebieden en vernieuwingen.