Wat doen wij?

Locaties

overzichtskaart locaties Vergroening Singel
locaties Vergroening Singel

A  Tolsteegbrug
B  Centraal Museum
C  Maliesingel (noord en zuid van Hugo de Grootstraat)
D  Maliebrug (ter hoogte van Spoorwegmuseum)
E  Herenbrug (Lepelenburg)
F  Stadsschouwburg
G  Wittevrouwenbrug
H  hoek Wittevrouwenkade/Wolvenplein
I   Wolvenplein
J   Nijntjepleintje (zijde Weerdsingel OZ)

 

De Initiatiefgroep Vergroening Singel heeft op een tiental locaties tussen de Tolsteegbrug en de Weerdbrug voorstellen uitgewerkt om de oevers van de singel (Stadsbuitengracht) te vergroenen.

Drijvende eilanden met moerasplanten

A Tolsteegbrug, sfeerbeeld drijvend eiland met moerasplanten
Tolsteegbrug, sfeerbeeld drijvend eiland
Maliebrug, sfeerbeeld drijvend eiland met moerasplanten
Maliebrug, sfeerbeeld drijvend eiland

 

 

 

 

 

Langs de kant en bij enkele meerpalen liggen drijvende eilanden met moerasvegetatie. De vegetatiematten hebben geen harde opvallende rand en de bevestigingspalen zitten onder water. Boten kunnen er niet aanleggen. Voor dieren zijn de eilanden interessant als rustplek, terwijl ze voor spelende kinderen te ver van de kant liggen om een gevaar te vormen. Ze gaan op en neer met het waterpeil, maar blijven op hun plek. De plantenwortels hangen los in het water. De basismaat voor een eiland is 1 m bij 5 m. Op twee locaties liggen een aantal aan elkaar geschakelde basiselementen.

Locaties: A Tolsteegbrug – D Maliebrug – G Wittevrouwenbrug (west/oost) – J Nijntjepleintje

Wilgentenen bollen met drijfbladplanten

hoek Wittevrouwenkade/Wolvenplein, wilgentenen bollen met drijfbladplanten
hoek Wittevrouwenkade/Wolvenplein, sfeerbeeld
Weerdsingel OZ, t.o. Nijntjepleintje, sfeerbeeld drijfbladplanten
t.o. Nijntjepleintje, sfeerbeeld drijfbladplanten

 

 

 

 

 

In het water zijn op een aantal luwe plekken bij bruggen en buiten de vaarlijn gevlochten wilgentenen bollen met niet-woekerende drijfbladplanten en onderwaterplanten te water gelaten. De bollen hangen of liggen onder water en worden op hun plaats gehouden door een zware steen. De wortels groeien naar beneden, de bladeren zoeken het licht en groeien naar boven.

Locaties: A Tolsteegbrug – D Maliebrug – E Herenbrug – F Stadsschouwburg – G Wittevrouwenbrug (oost) – H hoek Wittevrouwenkade/Wolvenplein – J Nijntjepleintje

Natuurvriendelijke oevers

Maliesingel, oude oever met palenrij
Maliesingel, oude oever met palenrij
vooroever Maliesingel, net na aanleg okt 2016
vooroever Maliesingel, net na aanleg okt 2016

 

 

 

 

 

Langs de Maliesingel ontbreekt over een traject van ca 150 m lengte de betonnen beschoeiing, door de aanwezigheid van een rioolbuis op de grens van water en oever. Deze plek leent zich bijzonder goed voor een vooroever: de bestaande rij houten palen is aangevuld en de oeverzone erachter opgevuld met kokosrollen met oeverplanten. Met een gradiënt van nat naar droog. Met de beheerder bijzondere parken en de wijkopzichter zijn afspraken gemaakt over aangepast maaibeheer.

Locatie: C Maliesingel

Kruidenrijke kanten

Wittevrouwenbrug westzijde, sfeerbeeld
Wittevrouwenbrug, sfeerbeeld
F Stadsschouwburg, sfeerbeeld kruidenrijke kanten
Stadsschouwburg, sfeerbeeld

 

 

 

 

 

Enkele locaties krijgen kruidenrijke taluds met aangepast maaibeheer. De planten kunnen dan over de rand gaan hangen; ook ter camouflage van afvoerbuizen. De Stadsschouwburg heeft een extra bloemrijke kant gekregen. Daarnaast bevelen we – waar het enigszins mogelijk is – ook op andere locaties aanpassingen in het maaibeheer aan, zodat de kruidenbegroeiing op de kant de kans krijgt over de betonnen rand te hangen. Met de beheerder bijzondere parken, de wijkopzichter en de klankbordgroep Singel wordt overlegd of in een zone van een meter langs de rand hooilandbeheer kan worden ingevoerd. Bij hooilandbeheer wordt 1-2 keer per jaar gemaaid en afgevoerd; planten krijgen de kans om zich via zaad te verspreiden.

Locaties: F Stadsschouwburg – G Wittevrouwenbrug (west/oost)

Fauna uittreedplaatsen

SUP fup, speciaal model fauna uittreedplaats
Manenborg, proefmodel SUP fup
SUP fup in gebruik
SUP fup in gebruik

 

 

 

 

 

Voor de betonnen rand hebben we een speciaal model dierentrapje ontwikkeld, de zogenaamde SUP fup. Een fup is een fauna uitreedplaats en SUP staat voor Stand Up Paddling en SUPER.

locatie: A2 Manenborg, tussen Tolsteegbrug en Centraal Museum
Op een groot aantal andere locaties liggen inmiddels ook SUPfups. Voor de steile kanten aan de Weerdsingel komt een variant op de SUPfups. Verwachte plaatsing: 2e helft 2018.

Maatregelen per locatie

Zie voor nadere informatie:
Samenvatting Vergroening Singel
Integrale toelichting Vergroening Singel
Kaart Vergroening Singel

Uitvoering

In 2016 zijn de maatregelen uit de eerste fase uitgevoerd. In mei 2017 gevolgd door een proefmodel van onze speciale SUP fup. De Gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden steunen en financieren de maatregelen. Voorlopig gaat het om een pilot voor drie jaar. Bij gebleken succes ligt voortzetting in de lijn.

tewaterlating 1e wilgentenen bol en mosselkrat 11 mei 2016 door Kees Geldof en Constantijn Jansen op de Haar
tewaterlating 1e wilgentenen bol en mosselkrat, Lepelenburg 11 mei 2016

Op 11 mei 2016 lieten wethouder Kees Geldof en hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar feestelijk de eerste wilgentenen bol met drijfbladplanten en een mosselkrat te water.

 

Nog gepland:

  • Ecologisch Kunstproject ‘de verdwijnende trap’ bij het Centraal Museum (locatie B):  kunstenares Birthe Leemeijer heeft een mooi ontwerp gemaakt, in goed overleg met gemeente en waterschap en Initiatiefgroep Vergroening Singel. De Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte coördineert het project. Het Mondriaanfonds is een belangrijke financier.  De Initiatiefgroep is intensief betrokken bij de ecologische randvoorwaarden en het beplantingsplan en coördineert het beheer door vrijwilligers na realisatie. Vrijdag 16 nov vindt om 15:30 de feestelijke opening van de trap plaats.
  • Natuurvriendelijke oever met vlonderpad bij het Wolvenplein: de uitwerking hangt af van de nieuwe eigenaar/beheerder (locatie H – I)
  • … en wat verder nog in ons bereik ligt.

Beheer door vrijwilligers

Het schoonhouden van de locaties, het beheer en klein onderhoud gebeurt door vrijwilligers. Ook meehelpen? Graag! Samen maken we het project tot een succes. Kijk onder Meedoen en Kalender


terug naar begin