Wie zijn wij

Het Comité Behoud Lucasbolwerk zet zich sinds 2001 in voor het behoud en de bevordering van de monumentale, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het Lucasbolwerk en omgeving. Het comité tracht daarnaast de belangen te behartigen van de bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving van het Lucasbolwerk, voor zover deze met het Lucasbolwerk samenhangen. Naast het bestuur van het comité is er een werkgroep kernleden die het bestuur ondersteunt in het vervullen van de dagelijkse taken. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de organisatie verwijzen wij graag naar de statuten.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit: