Vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk

[Deze website is nog in opbouw]

B&W kwam voor de dag met wat men noemt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dat werd toegelicht in een bijeenkomst voor weinig genodigden. Er was gelegenheid voor het stellen van vragen. Verzocht werd om hierop een reactie te geven. Dat hebben wij gedaan.
In het SPvE geeft B&W aan welk pakket van eisen geldt voor het plan om onder het park Lucasbolwerk een ondergrondse uitbreiding van de schouwburg alsook een ondergrondse fietsenstalling te realiseren.

Aan het raadsbesluit van 23 maart 2006 is intensief gelobby onder de lokale politieke partijen vooraf gegaan. De moeilijkste opgave was het de PvdA over te halen tot de publieke verklaring dat zij met het garageplan wou breken. Kort voor de raadsverkiezingen van dat voorjaar organiseerde Comité Behoud Lucasbolwerk op het Lepelenburg een verkiezingsmanifestatie, bij welke gelegenheid de meeste lokale partijen een verkiezingstoespraak hielden. Als laatste was de PvdA aan de beurt.