Argumenten tegen het garageplan

Tegen het garageplan Lucasbolwerk in het Zocherplantsoen bestaan veel bezwaren. Niet iedere Utrechter voelt dezelfde bezwaren. Het verschil wordt mede bepaald door de mate waarin men zich bij het Zocherplantsoen (singelplantsoen) en de locatie Lucasbolwerk in het bijzonder betrokken voelt, door de vraag of men dichtbij het Lucasbolwerk woont of werkt dan wel juist verder er vandaan, door de mate waarin men zich in het gemeentelijk beleid verdiept en er over nadenkt, enzovoort.
Hieronder gaan we de belangrijkste bezwaren kort na.