Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving

[DEZE WEBSITE IS NOG IN OPBOUW]

Zoals waarschijnlijk bekend heeft Stichting Behoud Lepelenburg e.o. in de afgelopen jaren de overlastgevende evenementen Lepeltje Lepeltje (op het  Lepelenburg) geprobeerd te bestrijden door middel van verzoeken om een voorlopige voorziening (in het burgerlijk recht heet deze spoedprocedure kort geding).

Tevergeefs. Waar de beweringen van de gemeente Utrecht in de rechtszaal zonder meer werden aanvaard (en die achteraf gezien nogal eens onwaar bleken te zijn) vonden de rechters dat de stichting zijn standpunt met deskundigenrapporten moest aantonen.

De stichting heeft in het kader van de bodemprocedure vanwege de bestreden evenementenvergunning Lepeltje Lepeltje 2017 wél deskundigenrapporten ingebracht en is verder ook dieper dan eerder de regelgeving ingedoken.

(N.B. Een bodemprocedure is in het procesrecht de procedure waarin een juridisch geschil – behoudens eventueel hoger beroep bij de Raad van State – definitief beslecht wordt. Dit in tegenstelling tot de voorlopige voorziening.)

Ingeval u er belangstelling voor heeft, in de bijlagen treft u het beroepsschrift aan van september 2017 aan alsook de aanvullende gronden van beroep die net voor het afgelopen weekeinde werden.

Het beroepschrift van september 2017 werd na de afwijzing van het bezwaar door de burgemeester, binnen de korte termijn die voor beroep open staat, op schrift gesteld. Nadien was er meer tijd om de bodemprocedure voor te bereiden.

Aan de rechtbank was verzocht om nog voor de aanvang van het evenementenseizoen 2018 de zaak te behandelen en uitspraak te doen. De rechtbank plande daarvoor ook een adequate behandeldatum. De gemeente Utrecht (die veel juristen in dienst heeft en vaker de gemeentekas aanspreekt om dure advocaten in het veld te brengen) meldde verhinderd te zijn. De rechtbank aanvaarde dat. Er werd een nieuwe datum vastgesteld. Opnieuw meldde de gemeente verhinderd te zijn. Ook dat werd aanvaard. Eerst tijdens de laatste voorlopige voorzieningszaak medio juni j.l. werd een definitieve datum voor de bodemprocedure vastgesteld: Rechtbank Utrecht, vrijdag 7 september 2018, 11:00 u. Een en ander heeft als consequentie dat de uitspraak na het evenementenseizoen 2018 gegeven wordt.

Wij wachten die af.

Via onderstaande links treft u het beroepschrift en de aanvullende gronden aan.

De 46 zogenoemde ‘producties’, de documenten waarmee het betoog wordt gestaafd, geven wij u maar niet mee. Geprint beslaan deze namelijk twee ordners.

Beroepschrift_Lepeltje

Aanvullende gronden_geanonimiseerd

 De rechtszaak vindt plaats op vrijdag 7 september 2018, om 11:00 rechtbank Utrecht”

 

Het ZWARTBOEK BUITENEVENEMENTEN UTRECHT kunt u ophalen op Zwartboek Buitenevenementen Utrecht 03-01-2017 en eventueel opslaan op uw computer.

Wat volgde op het Zwartboek. Overzicht van gebeurtenissen, feiten, reacties. LEP Wat volgde op het Zwartboek 03