Natuurvriendelijke oevers

oever Maliesingel

Langs de Maliesingel ontbreekt over een traject van ca 150 m lengte de betonnen beschoeiing, door de aanwezigheid van een rioolbuis op de grens van water en oever. Deze plek leent zich bijzonder goed voor een vooroever: de bestaande rij houten palen is aangevuld en de oeverzone erachter opgevuld met kokosrollen met oeverplanten. Met een gradiënt van nat naar droog. Met de beheerder bijzondere parken en de wijkopzichter zijn afspraken gemaakt over aangepast maaibeheer.

Kaukasische vleugelnoot oever Maliesingel
Kaukasische vleugelnoot oever Maliesingel

bolwerk Wolvenburg

In de noordoostpunt van de Singel, bij Bolwerk Wolvenburg, ontbreekt anno 2020 eveneens de harde betonnen oeverbeschoeiing. Zolang er onduidelijkheid is over de plannen van de nieuwe eigenaar en beheerder van de voormalige gevangenis Wolvenplein heeft bolwerk Wolvenburg een groene oever. Kleine houten paaltjes dienen als oeverbescherming.
Vooral in de luwe hoek tussen de Wittevrouwenkade en het bolwerk is een brede ondiepe oeverzone. Dat is ideaal voor drijfbladplanten en een gevarieerde oevervegetatie. Hierdoor is er ruimte voor een meer natuurlijke oever.

oevers Weerdsingel Westzijde

Op initiatief van omwonenden is het stukje Singel tussen de Monicabrug en de bocht bij het Paardenveld al in 2000 weer open gegraven. Toen startte ook het eerste project om de ecologie in en langs de Singel te versterken.

Langs het flauw aflopende talud aan de noordzijde kwam een moerasoever. Zo’n geleidelijke overgang van droog naar nat is gunstig voor natuurontwikkeling.

Riet filtert voedingsstoffen uit het water en biedt nest- en schuilgelegenheid aan veel dieren. Om het zicht op het water voor omwonenden te verbeteren wordt de hoeveelheid riet langs de Weerdsingel ingeperkt. Aan de oostzijde van de Binnenstad, waar de Singel onderdeel uitmaakt van het beschermde Zocherpark, is riet helemaal niet toegestaan.

voorzetoever Daalsesingel

Langs de betonnen rand aan de buitenzijde liggen kokosrollen met moerasplanten. In navolging van de kokosrollen langs de Maliesingel. Bij deze vernieuwde Singel is de Initiatiefgroep niet betrokken, het werk is aan een adviesbureau uitbesteed.

natuurvriendelijke oever Catherijnesingel

impressie groene oevers van in 2020 herstelde deel Catherijnesingel
impressie groene oevers van in 2020 herstelde deel Catherijnesingel

Bij de herstelplannen voor de Catharijnesingel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug hebben bewoners mee kunnen denken over de herinrichting. Er worden natte vooroevers gerealiseerd en aan de centrumzijde is een inrichting aangehouden die zoveel mogelijk recht doet aan de visie van Zocher, die in de 19e eeuw het park langs de Singel ontwierp.
In september 2020 is het graafwerk afgerond en is de nieuwe inrichting vorm gegeven. Najaar 2020 komt de beplanting erin; daarna is het afwachten of alles groeit en zich ontwikkelt zoals de bedoeling.