Kruidenrijke kanten

Ook op de kanten bevelen we zoveel mogelijk kruidenrijke taluds aan met aangepast maaibeheer. Dat is goed voor de biodiversiteit. Met de beheerder bijzondere parken, de wijkopzichter en de klankbordgroep Singel wordt overlegd waar hooilandbeheer mogelijk is. Bij hooilandbeheer wordt 1-2 keer per jaar gemaaid, rekening houdend met de boeitijden. Zo krijgen de planten de kans om zich via zaad te verspreiden. Het maaisel wordt afgevoerd.

Locaties: Stadsschouwburg – Wittevrouwenbrug – Maliesingel – Weerdsingel Westzijde – Weerdsingel Oostzijde

Stadsschouwburg

Achter de Stadsschouwburg ligt een voor publiek niet toegankelijk stukje groen, vanaf de Lucasbrug goed te zien. Dit is omgevormd tot een kruiden- en bloemenrijk paradijsje. Er wordt geëxperimenteerd met een variatie aan plantensoorten, die deels ook over de betonnen rand moeten gaan groeien. De medewerkers van de schouwburg hebben mooi zicht op de groenstrook en helpen mee met het beheer.

Kruidenrijke taluds