Wie zijn wij?

Vergroening Singel 030

De Vergroening Singel 030 is een bewonersgroep die eind 2013 – na een brainstormsessie met zo’n twintig enthousiaste medebewoners – een samenhangend voorstel met groene ideeën voor het Wijkgroenplan en Wijkwaterplan Binnenstad heeft ingediend. Binnen het Wijkwaterplan bleek ruimte om een aantal ideeën verder uit te werken en te realiseren. In de beginjaren heette de groep ‘Initiatiefgroep Vergroening Singel’. Sinds september 2020 gaan we verder als: Vergroening Singel 030.

Initiatiefgroep Vergroening Singel
Initiatiefgroep Vergroening Singel in 2016

Het kernteam – oorspronkelijke Initiatiefgroep Vergroening Singel – bestaat uit:

  • Harmke van Dam: initiatiefnemer en contactpersoon, waterambassadeur, brengt ideeën, wensen en mensen bij elkaar om met slimme watermaatregelen de stad groener, schoner en aantrekkelijker te maken. Zit voor Water Natuurlijk in waterschapsbestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
  • Paul van Kan: ecoloog, ontwerpt, adviseert en begeleidt natuurprojecten en zelfbeheergroepen (PaulvanKan natuur&landschap).
  • Lies König: ecoloog, ontwerpt, adviseert en begeleidt natuurprojecten en zelfbeheergroepen (Natuurlijk Wijs Advies). Tevens lid MAGIE-overleg (Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie) van de gemeente Utrecht.
  • Ben Nijssen: actief in Wijkraad Binnenstad, secretaris Stichting Singelgebied, Beheergroep natuuroever Weerdsingel, schrijft geregeld stukjes in de Binnenstadskrant.
  • Richard Tukker (versterkt sinds 2021 het kernteam): ICT, functioneel ontwerp en beheer websites, e-learning, audiotours, aanjager groene activiteiten o.a. bij Stadsnatuur Utrecht (IVN).

vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud wordt het kernteam geholpen door een team van vrijwilligers: niet alleen direct aanwonenden, maar ook andere Utrechters die waarde hechten aan een groene singel.
Ook meedoen? Alle hulp is welkom.

Het kernteam begeleidt de vrijwilligers en zorgt voor de kwaliteitsbewaking en afstemming met gemeente en waterschap.
Contactpersoon: Harmke van Dam


terug naar begin